TIRANA REAL ESTATE shitje-blerje-qira Integritet,ndershmeri dhe njohuri te cilave mund ti besoni

INTEGRITET, NDERSHMËRI DHE NJOHURI TË CILAVE MUND TI BESONI.

Tirana Real Estate punon me profesionalizëm në fushën e shërbimeve të pronave të patundëshme. Duke qenë se në të operojnë inxhinierë ndërtimi, vlerësues të pronave të paluajtëshme, arkitektë dhe juristë, Tirana Real Estate ka shërbime në :

SHITJE, BLERJE, QERA


VLERESIME TE PRONAVE TE PALUAJTESHME,

PROJEKTIME,ARKITEKTURE INXHINIERIKE

RIKONSTRUKSIONE

NDERTIME

ASISTENCE LIGJORE


Bashkëpunimi me Tirana Real Estate është më i miri, më i shpejti dhe më ekonomiku në treg.

Faqja jonë  e internetit është vazhdimisht duke u përditësuar ....... kështu që ju ftojmë të ktheheni së shpejti.Oferta nga Facebook

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

Sugjeroni miqve tuaj faqen tone te facebook